Koninklijke onderscheiding voor A.M. (Aloys) Melenhorst

Aloys Melenhorst krijgt op 80ste verjaardag een koninklijk cadeau.

Locoburgemeester de heer D.H. Cziesso van de gemeente Apeldoorn heeft op zaterdag 6 mei een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer A.M. (Aloys) Melenhorst uit Apeldoorn. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op 6 mei vierde Aloys Melenhorst zijn 80e verjaardag met familie, bestuur en vrijwilligers van de Stichting Warkense Molen in de naastgelegen Maalderië. Ondanks zijn respectabele leeftijd is hij nog steeds vrijwel wekelijks actief als vrijwillig molenaar op de Warkense Molen.

 

Vanaf 1988 is Aloys Melenhorst bij de Warkense Molen betrokken als vrijwilliger, eerst als leerling-molenaar. Op 21 september 1988 heeft Aloys Melenhorst zijn examen behaald en werd gediplomeerd molenaar. Vanaf dat moment ging de Aloys Melenhorst zelfstandig draaien en malen met de molen en deed hij tevens het klein onderhoud aan de molen en coördineerde het groot onderhoud van de molen.

Toen de molen in 1993 door een stichting werd overgenomen, heeft de heer Melenhorst op verzoek van de familie Nijendijk zitting genomen in het bestuur. Zijn bestuursfunctie heeft hij 14 jaar uitgevoerd.

Door de jaren heen heeft de heer Melenhorst vele contacten opgedaan in de molenaarswereld, zoals bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling Gelderland en de Vereniging De Hollandse Molen te Amsterdam. Door zijn enthousiasme voor, en zijn kennis van, molens werd het vanzelfsprekend dat hij leerling-molenaars ging opleiden.

Meerdere vrijwillige molenaars hebben onder zijn leiding het ambachtelijke molenaarsvak geleerd en hebben door zijn inzet op de Warkense molen toelatingsexamen en/of het landelijk examen gedaan.

Zijn kennis en didactische vaardigheden worden gewaardeerd, waardoor men ook regelmatig weer een beroep op hem deed voor een volgende opleiding. Hij heeft een goede band opgebouwd met de examinatoren

Ook de technische kant van de molen is bij hem in goede handen. Kleine reparaties voert hij zelfstandig uit, al dan niet in samenwerking met onze andere vrijwillige molenaars. Inmiddels is het team van vrijwillige molenaars op onze molen uitgebreid. Waarbij de heer Melenhorst sinds 1988 de spil in die groep is geweest. In goed overleg met het technisch bestuurslid en de andere molenaars worden afspraken gemaakt betreffende het groot onderhoud.

Bij speciale openstellingen, zoals Nationale Molendag, Open Monumentendag, maar ook bij de eigen Lentefair, een groot evenement met oude ambachten en streekproducten, is hij een enthousiast verteller.

Vooral kinderen wil hij graag voorlichten over de molen. Hij neemt ze mee in de molen in, geeft uitleg over de invloed van draaiende wieken op de maalstenen en leert ze de molenaarsknoop. Ook vertelt hij over de wieken en over het gevaar dat hiervan uit kan gaan.

Geplaatst in Actueel Nieuws, Algemene berichten.