Historie

De familie Nijendijk, de stichting en haar monumenten.

Introductie van de familie Nijendijk.
De familie Hendrik Jan Nijendijk, rond 1915. Voor de molen, v.l.n.r. de huishoudelijke hulp, de bakkersknecht, de voerman-molenaar Tichelman, de kinderen Riek en Jannes en vader Hendrik Jan Nijendijk zelf.

De familie Hendrik Jan Nijendijk, rond 1915.
Voor de molen, v.l.n.r. de huishoudelijke hulp, de bakkersknecht, de voerman-molenaar Tichelman, de kinderen Riek en Jannes en vader Hendrik Jan Nijendijk zelf.

De historie van de familie Nijendijk wordt verteld omdat de eerste generatie in 1878 in Warken de molen bouwde. De volgende generaties breidden de molen met boerderij uit naar het veevoederbedrijf en de bakkerij voor Warken. En van de vijfde generatie wonen er nog twee bij de molen en het bakkerijmuseum. Van diezelfde generatie zijn meerdere familieleden actief voor en in het bestuur van de stichting omdat de molen nu eenmaal onderdeel was en is van de familie-trots.

Introductie van de stichting Warkense Molen.

Er is veel van de historie en de monumenten bewaard gebleven. Voor de Nijendijk’s was de molen een onderdeel van de familie. Toen die na 1988 geen bedrijfsobject meer was, realiseerde men zich terdege de cultuurhistorische waarde ervan. Dit resulteerde erin dat de molen op hun initiatief in 1994 in de stichting Warkense Molen werd ondergebracht. In het bestuur van de stichting zitten nu nog steeds leden van de familie, maar zij zijn in de minderheid. Het doel van de stichting wil en mag geen familie-onderonsje zijn maar wil een groter en maatschappelijk belang dienen, zie stichting.

Introductie van de monumenten.

Door de monumenten in een stichting onder te brengen, kan het behoud en beheer worden gegarandeerd van de molen, de stoltenberg en het daarin gevestigde bakkerijmuseum. En gelukkig is de Maalderieë (het gemechaniseerde deel van het veevoederbedrijf) ook zo veel mogelijk in de oude staat hersteld. En veel van de lokale historie in de vorm van verhalen en wetenswaardigheden zijn ook beslist de moeite van het bewaren waard. In deze website vindt u een deel daarvan terug.

Natuurlijk kunt u ons bezoeken en dan zelf ervaren hoe het is als de molen draait en/of de oven werkt. Klik_hier voor contact en bezoekersinformatie.

Overzichtsfoto van veevoederbedrijf en bakkerij Nijendijk, begin jaren 70.

Overzichtsfoto van veevoederbedrijf en bakkerij Nijendijk, begin jaren 70.