Molengids

Molenfederatie Gelderland

Geslaagd!

In juni hebben de kandidaat molengidsen Sonja Loman, Eric Schigt en Bert Deuters hun twee cursusdagen gehad en ze zijn geslaagd. Een mooi resultaat! Over de inzet van de molengidsen en de samenwerking met de molenaars moeten we nog afspraken maken. Na de vakantie zal een bijeenkomst worden belegd met de gidsen en een afvaardiging van het bestuur en de groep molenaars om de verwachtingen over en weer uit te spreken en nadere afspraken te maken.

Cursus molengids

In Nederland zijn er een aantal provincies die de cursus molengids aanbieden aan vrijwilligers. Vorig voorjaar kwam het idee om de cursus ook in Gelderland te introduceren. Molenaar Franck de Hoogh kwam in contact met Thomaz van Os van de Molenfederatie Gelderland. Beiden zijn aan de slag gegaan met het ontwikkelen van de cursus voor Gelderland. Thomaz heeft contacten gelegd in diverse provincies en in januari van dit jaar zijn wij samen naar Vlaardingen geweest op werkbezoek om te bekijken hoe men daar de cursus molengids aanbiedt aan vrijwilligers. Zuid Holland is de provincie met de meeste molens van ons land, niet gek dat er in die provincie per jaar meerdere cursussen zijn voor molengids. Aan de hand van de gekregen input zijn we de cursus gaan vertalen naar het Gelderse. Ondertussen zijn we zo ver dat we kunnen starten met een eerste (pilot) groep. Op 17 juni aanstaande zal de eerste cursusdag plaatsvinden op de Warkense molen in Warken. 1 juli zal de tweede cursusdag plaatsvinden op het Openluchtmuseum in Arnhem.

Wat is nu precies de cursus molengids?

Vele kennen de opleiding wind/watermolenaar die het Gilde molenaars in Nederland verzorgt en examineert. Deze cursus is best pittig en duurt minimaal één tot anderhalf jaar. Om op een molen veilig een rondleiding te verzorgen als gids is een volledige opleiding niet vereist. De benodigde basiskennis kan men opdoen in twee zaterdagen. De eerste dag leert men over de de geschiedenis van de molens, molentypen en (heel belangrijk) de veiligheid op een molen. De tweede dag wordt gekeken naar presentatietechnieken. Uniek is dat de cursus aangeboden wordt in samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. In het Nederlands Openluchtmuseum (NOM) wordt veel gewerkt met vrijwilligers op de diverse locaties in het park. Het museum heeft een eigen programma om deze vrijwilligers de kneepjes van het presenteren te leren. Een mooi bijkomend feit is dat er in het museum diverse molens staan, dus voor ieder wat wils om zijn/haar presentatie vorm te geven. Na deze twee cursusdagen gaan de cursisten op hun “eigen” molen aan de slag!

Vanuit de Warkense molen hebben zich 3 vrijwilligers aangemeld die graag samen met ons team rondleidingen op de molen willen verzorgen. Sonja Loman, Eric Schigt en Bert Denters. Zij gaan zich nog aan u voorstellen.

Na de (pilot) groep gaan we de cursus evalueren en dan hopen we in het najaar de cursus breed aan te bieden.

Voor informatie over de cursus molengids kunt u terecht bij Thomaz van Os, Molenfederatie Gelderland : info@molenfederatiegelderland.nl