Eindejaars activiteit van molenaars

Molenaars actief met onderhoud molen

Decembermaand is klusmaand voor molenaars

Tijdens deze vakantie hebben de molenaars in opleiding (MIO’s) en molenaars van de Warkense molen niet stilgezeten. De windborden uit de wieken zijn in een werkplaats geheel gerepareerd en voorzien van de nodige lagen grondverf en zijn daarna vakkundig afgelakt. De windborden zijn er uitgehaald tijdens het plaatsen van de kerstverlichting ( de ster) in de wieken. Aankomend voorjaar wordt de gehele molen geverfd door een gespecialiseerd schildersbedrijf. We hebben met het Bestuur afgesproken dat de onderdelen aan de molen waar we veilig bij kunnen in eigen beheer door ons geschilderd worden. Hiermee kunnen we een belangrijk deel van de onderhoudskosten besparen. 

Warkense molen bier geïntroduceerd tijdens molendagen

Tijdens het zonovergoten weekend van 14 en 15 mei 2022 is tijdens de Nationale Molendagen het Warkense Molen Bier geïntroduceerd. Op de zondag van dit weekend heeft Ineke Hissink als 'de prominent' van het Warnsvelds buitengebied uit handen van Carla Nijendijk, voorzitter van Stichting Warkense Molen, het eerste biertje in ontvangst genomen.

In de middag was het aan een ieder om het biertje te proeven en daar werd goed gebruik van gemaakt. Mede door de goede weersomstandigheden zijn de molendagen dit jaar goed bezocht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder staat een video van de overhandiging van het eerste biertje.

 

NLdoet 2022

De Warkense Molen doet mee aan NLdoet 2022

Op zaterdag 12 maart is het weer zo ver. Dan organiseert het Oranje Fonds voor de 18e keer NLdoet. Ook de Warkense Molen doet mee. Zij gaan de molen en het bakkerijmuseum schoonmaken en zoeken nog vrijwilligers om mee te helpen!

De Warkense Molen doet mee omdat: “NLdoet een mooie manier is om nieuwe enthousiaste vrijwilligers te vinden, en om bergen werk te verzetten. We zijn daar ontzettend blij mee, want we komen daar normaal niet aan toe. Bovendien leren we allerlei leuke nieuwe mensen kennen, iedereen is welkom. Mensen die bij ons in actie willen komen kunnen zich aanmelden op https://www.nldoet.nl/activiteit/schoonmaken-molen-en-bakkersmuseum.

Ertoe doen

Maatschappelijke organisaties kunnen met deelname aan NLdoet ertoe doen en mensen laten voelen dat ze ertoe doen. NLdoet is voor veel mensen een eerste kennismaking met vrijwilligerswerk. Het Oranje Fonds wil de deelnemers laten ervaren dat vrijwilligerswerk niet alleen heel fijn is voor degene die geholpen wordt, maar dat het ook heel leuk is voor de vrijwilliger zelf. Mensen beleven er plezier aan belangeloos iets voor een ander te doen, en doordat er enorme keuze aan activiteiten is, kan iedereen iets passends vinden.

Veilig

Uiteraard het is i.v.m. corona extra belangrijk dat NLdoet op een veilige manier plaatsvindt. Zolang zowel organisaties als vrijwilligers zich aan alle voorschriften houden zijn er gelukkig genoeg activiteiten die veilig op 1,5 meter plaats kunnen vinden.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

 

Voor meer informatie over deze NLdoet activiteit:

Waar: Lage Lochemseweg 25, 7231PK Warnsveld

Zaterdag 12 maart van 10:00 tot 16:00 uur.

Stichting Warkense Molen

Mevrouw J.P.J. Nijendijk

jnijendijk@gmail.com

0575520630

Rabo Clubsupport 2021

Ook dit jaar is er weer een Rabo Bank Club Support, met mogelijkheid voor leden van de Rabobank om te stemmen op een aangemeld doel tijdens de periode van 5 tot en met 25 oktober.

Overige

Stichting Warkense Molen beheert de historische molen (grondzeiler) in het buurtschap Warken en het naastgelegen bakkerijmuseum. Naast de molen en het bakkerijmuseum is ook een historische aardappelkelder (Rijksmonument) op het terrein gelegen. De aardappelkelder is in hele slechte staat en moet hoognodig opgeknapt worden. De aardappelkelder is tot monument van het jaar verkozen door de gemeente Zutphen.

Ons doel

Naast het restaureren van de aardappelkelder, het onderhoud van de molen en het bakkerijmuseum willen we ook meer aandacht besteden aan de historie van onze bijzondere gebouwen. Daartoe willen we informatieborden maken om de historie van onze gebouwen te laten zien.

De Rabobank heeft ons verenigingsdoel geaccepteerd, waardoor er op De Warkense Molen gestemd kan worden.

Bent u rekeninghouder bij de Rabobank dan kunt u alleen stemmen als u ook lid van de bank bent. Wanneer u nog geen lid bent, dan kunt u zich via Internetbankieren aanmelden als lid onder Club Support. U klikt dan aan: <WORDT NU LID>. Wanneer u niet via de Rabobank bankiert kunt u uiteraard de berichtgeving hierover negeren.

De laatste jaren is gebleken dat samenwerking bij de verdeling van stemmen heel goed werkt en elkaar versterkt. Omdat elk lid drie stemmen kan uitbrengen op verschillende organisaties hebben een tweetal lokale – en algemeen bekende en op vrijwilligers draaiende – organisaties elkaar gevonden. De door hen gevoerde plaatselijke activiteiten – en natuurlijk de ingebrachte projecten – spreken elkaar wederzijds aan. De organisaties zijn:

– v.v. Warnsveldse Boys

Stichting De Warkense Molen

Het zou mooi zijn als u hierop gaat stemmen, met de andere stem een vrije keuze, dan weet u dat al uw stemmen goed terechtkomen! Alvast bedankt voor uw steun.

NLdoet 2021

Op zaterdag 29 mei 2021 is er flink geklust tijdens de NLdoet dag. Mede door hulp van  een aantal vrijwilligers waar onder o.a. de VVD fractie en de Lionsclub. Het Bakkerijmuseum en de molen werden onderhanden genomen. Er was schoonmaak nodig en schilderen stond ook op het programma. Allen hartelijk dank voor de bewezen diensten, het was een drukke en een gezellige dag in deze corona tijd.

Op deze pagina staat een foto impressie van de werkzaamheden.

Jan van de Brink op 66-jarige leeftijd is overleden

Op 14 maart 2021 is Jan van de Brink op 66-jarige leeftijd is overleden.
In zijn jonge jaren heeft hij enige tijd stage gelopen bij de bakkerij van Wim Nijendijk en daarna heeft hij een aantal jaren gewerkt bij de Maalderij bij de broers Herman en Piet Nijendijk. Uiteindelijk heeft hij het veevoederbedrijf Klein Hekkelder in Voorst overgenomen van zijn vader. Toen de broers Herman en Piet stopten met het veevoederbedrijf Nijendijk heeft Jan als directeur van Klein Hekkelder de zaak overgenomen en de bedrijfsvoering verplaatst naar Klein Amsterdam waar de firma Klein Hekkelder gevestigd is. In de jaren daarna hebben “de Jongens van Klein Hekkelder” nog vele malen graan gebracht, zodat onze molenaars graan konden malen ( en van de straat afbleven, zoals als Jan dat zo mooi kon zeggen) en ook was hij altijd sponsor van de Warkense Molen.
Jan droeg de Stichting de Warkense Molen altijd een warm hart toe en wij hem, daarom heeft de molen tussen zijn overlijden en crematie in de rouwstand gestaan. We wensen zijn vrouw Gerdien en hun kinderen Wieger, Johanneke en Joost en partners veel sterkte.
Bestuur Stichting Warkense Molen
Carla Nijendijk Voorzitter

Nachtfoto’s gemaakt door Patrick van Gemert van onze molen

De bekende pers- en onderwaterfotograaf Patrick van Gemert van Zutphens Persbureau heeft op 22 april 2020 een aantal nachtfoto's gemaakt bij de Warkense Molen met een geweldige sterrenlucht. Het resultaat een aantal prachtige opnamen die hier onder het bericht staan. Patrick was erg enthousiast. Het effect ontstaat doordat de aarde draait en de sterren stilstaan.

Kijk voor werk van Patrick op zijn Facebookpagina of op de site van Zutphens Persbureau.

Copyright : Patrick van Gemert.

Copyright : Patrick van Gemert.

Copyright : Patrick van Gemert.

Copyright : Patrick van Gemert.

Deze foto is gemaakt in april 2020 in de achtertuin van Patrick van Gemert.

Deze foto is gemaakt in 2007 tijdens de maalmarathon om geld op te halen voor het onderhoud van de molen.