Prehistorische maalsteen

Warkense molen heeft prehistorische maalsteen uit Vragender

De maalsteen werd vermoedelijk rond 1910 door een boer gevonden en diende jaren om op de boerderij het regenwater uit een regenpijp te verspreiden. Een ronde erosie plek in het midden van de steen duidt hier nog op. Als zodanig werd de maalsteen door de geoloog G. Griffioen uit Winterswijk, ontdekt en in ruil voor een andere steen verkregen (rond1980). Na diens overlijden is de maalsteen jaren bij diens zoon gebleven die er uiteindelijk afstand van deed ten behoeve van de Warkense Molen. De steen blijft zodoende in de Achterhoek en kan in het bakkerijmuseum gebruikt en bezichtigd worden. Naar het schijnt bevatten de diverse depots reeds vele soortgelijke maalstenen.

Door het Museum van Oudheid is de maalsteen geduid als afkomstig uit het neolithicum (jongste steentijd) ongeveer 4000 jaar v.Chr. Het is een relatief zware maalsteen waardoor het vermoeden is dat de steen rond Vragender (Achterhoek) gevonden is en gebruikt. In die tijd reisden de mensen ook veel rond waarbij minder zware maalstenen gebruikt werden. Deze relatief zware maalsteen duidt op gebruik in een nederzetting. Helaas is nog de boerderij, nog de vindplaats bekend. Alleen Vragender.

(Verkregen van Hans Griffioen, Doetinchem, april 2019)

Just de Wijs, 30 april 2019

Voorkant steen

Steen voorkant

Achterkant steen

Steen achterkant