Familie Nijendijk

Historie van de familie Nijendijk en hun bedrijf.

In 1878 werd de molen in opdracht van Jannes Nijendijk gebouwd. Hij was de zoon van molenaar Nijendijk uit de Wildenborg, een buurtschap van het dorp Vorden. Jannes had het eerst geprobeert als zelfstandig molenaar in de Ockenbroek maar dat boterde niet. Toen vestigde hij zich in Warken waar de huidige molen werd gebouwd door Lohman uit Deventer. Hier liep het nieuwe bedrijf wel en groeide voorspoedig; Warken had als het ware op een molen zitten wachten. Al snel nam zijn zoon Jan Willem de zaak over en ook redelijk snel daarna weer zijn zoon; ook een Jannes. Deze zakenman breidde de maalderij uit naar drie takken: maalderij, bakkerij en boerderij.

Visitekaartje-b300De recente geschiedenis.

In 1956 werd het groeiende bedrijf van Jannes Nijendijk – inmiddels dus de derde generatie – omgezet in een firma waar ook de zonen Herman en Piet toetraden. Voor Herman lag het accent op het veevoeder en de molen en voor Piet op de boerderij maar natuurlijk werd er veel samengewerkt. Naast de molenaarswoning was de bakkerswoning met de bakkerij van zoon Jan Willem. Deze was vlak na de oorlog al zelfstandig geworden.
Label-voor-aan-de-meelzak-b300In die tijd van mechanisatie was het niet meer nodig dat er (veel) met de molen gemalen werd of  naar de molen werd omgezien, zij diende hoofdzakelijk als opslag. Maar gelukkig zorgde de firma ervoor dat de windmolen niet in verval raakte. In 1965 werd met financiële hulp van diverse instanties en in opdracht van de firma Nijendijk de molen met een stenen voet verhoogd, het rietdek deels vervangen en de zelfzwichting op de binnenroedes vervangen door oud-Hollands met fokwieken. In 1985 werd het riet op de kap verder vernieuwd.

 

De stichting Warkense Molen.
Luchtfoto-medio-70-b500

Overzicht van het veevoederbedrijf en de bakkerij van de familie Nijendijk, medio jaren ’70.

In 1988 werden de machines van de maalderij definitief stopgezet. Vlak daarvoor was er al een vrijwillig molenaar actief om de molen draaiend te houden; Aloys Melenhorst die nu nog steeds molenaar is bij ons. In januari 1994 werd de molen door de familie Nijendijk overgedragen aan de in 1993 opgerichte stichting “Warkense Molen”. Met veel hulp van de buurt en allerlei instanties zorgde de stichting ervoor dat de molen kort daarna de noodzakelijke algehelel restauratie kreeg. Vanaf die tijd is de molen helemaal “maalvaardig” en wordt er gedraaid door vrijwillig molenaars.

De laatste beroepsmatige molenaar, Herman Nijendijk, was de initiatiefnemer van de Stichting Warkense Molen en de overdracht van de molen aan de stichting. Helaas heeft hij die overdracht en de afronding van de restauratie net niet meer meegemaakt; hij overleed in 1993. Zijn vrouw, Jo Nijendijk, heeft wel tot haar overlijden in 2010 in het stichtingsbestuur gezeten. En nu nog zit de dochter van de laatste bakker Jan Willem en de dochter van molenaar Herman in het bestuur.