Stichting

Oprichting

De stichtingsakte is gedateerd op 13 september 1993. Oprichters van de stichting waren: de heer G. Sieders (voorzitter), de heer H.J. Boersbroek (Penningmeester/Secretaris), en de bestuursleden mevrouw H.P. Nijendijk, mevrouw J. Nijendijk-Tjoonk, de heer W.J. Bresser, de heer J.M. Wijnbergen en de heer A.M. Melenhorst (de toenmalige eerste molenaar).

Er zijn in de loop van de jaren verschillende voorzitters geweest. De heer Geert Sieders, de heer Martien v. Vugt, de heer Henk Boersbroek, de heer Gertie Hissink en mevrouw Gon van Dijck.

Huidige bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
Carla Nijendijk – voorzitter
Sjoerd Dijkstra – secretaris
Jeanet Nijendijk – penningmeester
Herman Ellenkamp – technische zaken
Bert Gotink - lid