Stichting

Oprichting

De stichtingsakte is gedateerd op 13 september 1993. Oprichters van de stichting waren: de heer G. Sieders (voorzitter), de heer H.J. Boersbroek (Penningmeester/Secretaris), en de bestuursleden mevrouw H.P. Nijendijk, mevrouw J. Nijendijk-Tjoonk, de heer W.J. Bresser, de heer J.M. Wijnbergen en de heer A.M. Melenhorst (de toenmalige eerste molenaar).

Er zijn in de loop van de jaren verschillende voorzitters geweest. De heer Geert Sieders, de heer Martien v. Vugt, de heer Henk Boersbroek en de heer Gertie Hissink.

Huidige bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
Gon van Dijck – voorzitter
Carla Nijendijk – secretaris
Jeanet Nijendijk – penningmeester
Ruud Duurhoud – molenaar
Herman Ellenkamp – technische zaken.