Het team van de vrijwillige molenaars

Introductie.

Op onze molen hebben we nu zes gediplomeerde molenaars die alle zes zelfstandig mogen draaien. Een leuk detail is dat drie hun praktijkopleiding ook op de Warkense Molen hebben gedaan. In 2018 heeft Ruud Duurhoud, na een lange periode eerste molenaar te zijn geweest, het stokje over gedragen aan Ben ten Barge, deze heeft in december 2021 het weer doorgegeven aan Frank Hoogh, die nu eerste molenaar is; hij heeft de hoofdverantwoording voor de molen en leidt nieuwe leerling-molenaars op. Ruud is nog wel molenaar op de Warkense Molen, Ben heeft helaas, door gezondheidsredenen, moeten afhaken.

Frank Hoogh, eerste molenaar.

Hier komt binnenkort het profiel en foto van Frank te staan.

Ruud Duurhoud.

“Geboren en getogen in Amsterdam in een huis met uitzicht op een molen; dat verklaart waarom ik van jongs af aan iets met molens heb. Met mijn vader op de fiets gingen we molens bekijken in de Zaanstreek tijdens mijn lagere schooltijd. In de 6e klas koos ik natuurlijk het onderwerp “molens” voor een spreekbeurt. Later kocht ik van mijn eerste verdiende geld boeken over molens en werd lid van de vereniging “De Hollandsche Molen”. Na 33 jaar beroepsbrandweerman in Amsterdam ben ik verhuisd naar Vorden. Tijdens eerdere vakanties was ik al eens op bezoek geweest in de “Warkense Molen” bij molenaar Aloys. Ik vroeg hem of ik een aantal keren mee mocht draaien voordat ik echt aan de opleiding zou beginnen. Op deze manier kon ik eerst kennismaken met het vak van molenaar. Na die kennismakingsperiode bood Aloys aan mij voor het praktische deel op te leiden. In september 2003 ben ik met de praktische en theoretische opleiding begonnen. Op 7 juni 2006 heb ik het felbegeerde diploma Vrijwillig Molenaar behaalt met een examen op de molen “Nooit Gedacht” in Warnsveld. Daarna gaf Aloys aan een stapje terug te willen doen als eerste molenaar en als bestuurslid van de stichting. Hij vroeg of ik dat over wilde nemen. Na een jaar samen op de molen draaien, heb ik beide functies op me genomen. In 2018 heb ik dit weer overgedragen aan Ben ten Barge, die nu de leiding heeft over de molen.”

Aloys Melenhorst.

“Ik ben 45 jaar vakslager geweest waarvan 30 jaar in mijn eigen bedrijf, samen met mijn vrouw. In 1982 legde ik voor het eerst een zeil op een wiek van de houtzaagmolen “Bolwerksmolen” in Deventer. Dat was het begin van mijn hobby. Meel malen trok mij echter meer dan houtzagen en na 5 jaar vertrok ik naar Dik Abelskamp, molenaar op de stellingmolen “Nooit Gedacht” in Warnsveld. Hier haalde ik in 1988 mijn diploma. Dik maalde toen ook op de windkorenmolen van Nijendijk in Warken, maar twee molens werd hem te veel van het goede. Via Dik heb ik toen kennis gemaakt met de familie Nijendijk en hen gevraagd of ik in mijn vrije tijd op hun molen kon draaien en malen. En dat werd goed bevonden. Tot op de dag van vandaag zijn 3 dingen voor mij nog steeds even mooi en van belang: de prachtige molen, de schitterende ligging in het stroomdal van het riviertje de Berkel en niet in de laatste plaats de goede verstandhouding met de familie Nijendijk.”

Jan Bakker.

“Geboren in Eefde, in de nabijheid van het buurtschap Warken, kreeg ik regelmatig van mijn ouders de opdracht om brood en bij hoogtijdagen banket, bij de Warkense molen van de familie Nijendijk, te halen. Tijdens mijn werkbare leven, als voorzitter van de Raad van Bestuur van een zorgorganisatie, ben ik gestart met de opleiding tot vrijwillig molenaar.
Aanvankelijk bij Ruud Duurhout en later bij Geert Buys, vrijwillig molenaar op de Bronkhorster molen, legde ik in 2014 met goed gevolg mijn examen af. Het is fascinerend om een antiek werktuig, want zo kan een molen wel genoemd worden, draaiende te houden en nu het molenaarsambacht in 2017 werd toegelaten tot immaterieel cultureel erfgoed van de UNESCO, voegt dat een extra dimensie toe.”

Andere molenaars.

Hans Wentink uit Zelhem is momenteel molenaar in opleiding.

Zijn profiel en foto komt binnenkort op deze pagina te staan.