Storm en brand in januari 1976

De molen is in 1976 bijna verloren gegaan door brand. In de nacht van twee op drie januari waaide over het hele land een extreme storm. Daardoor brak de molen los van de verankering, ging door de windkracht kruien en liep vervolgens door de vang (de rem) heen. Tot overmaat draaiden de wieken linksom, verkeerd om dus. Hoe extreem de storm was, staat hieronder in de laatste alinea, een uit het Zutphens Dagblad (?) van 5 januari 1976.

Klepperend luik.

Nijendijk sr. werd in zijn slaap gestoord door een klepperend luik en zag toen dat de molen hard en verkeerd om draaide. Iedereen werd wakker gemaakt, de vang verzwaard (de rem aantrekken) om de wieken stil te zetten en de molen uit de wind te kruien en opnieuw te verankeren. Opgelucht werd er adem gehaald maar het gevaar was nog niet geweken.

Toch maar even controleren.

Terug in de keuken werd zoon Herman toch nog even naar boven in de molen gestuurd om te kijken of in de kap alles in orde was. Doordat de molen door de vang (rem) was gelopen, was die hevig gaan schuren met als gevolg flinke wrijving en waren de houten remblokken gaan branden. In eerste instantie werd zelf met emmers geblust, maar de buurt en de brandweer kwamen er later ook nog aan te pas. De brand werd gelukkig in de kiem gesmoord en de molen bleef behouden, met relatief geringe schade.

Het Zutphens Dagblad van maandag 5 januari 1976 over de storm.
omgewaaide-boom-op-auto-1976

Een omgewaaide boom op een auto, die doet het niet meer…..

“ZUTPHEN. (Van een onzer verslaggevers.)
Een rondrit door de omgeving van Zutphen leverde, na de zware storm van vrijdag tot en met zaterdag, het beeld op van omgewaaide bomen, afgerukte takken, ingewaaide ramen geknakte tv-antennes, vernielde daken en mensen die alles in het werk stelden om de schade alvast provisorisch te herstellen. De politie van Zutphen had in de nacht van vrijdag op zaterdag de handen vol aan de vele telefoontjes van verontruste alleenstaanden en de talrijke meldingen van omgewaaide bomen, losgeraakte antennes, kapotte daken en ruiten en weggewaaide schuttingen. Aan de Zutphense Martinetsingel moesten twee bomen het ontgelden. Een pui van een loods aan de Zweedsestraat … … De verkeerslichten langs de Den Elterweg zijn tijdelijk buiten werking geweest, doordat de wind de masten had verdraaid. Dat was het geval zowel bij de kruising met de Kleine Omlegging, als die met de Draaiomsdreef en de Bronsbergenweg. Talloos waren de meldingen van door de storm ingedrukte ramen, omgewaaide lantaarnpalen, beschadigde daken en ingestorte schuttingen. Ook een politieauto werd beschadigd toen die werd geraakt door een dakpan van het politiebureau. Voor zover bekend kwamen er in Zutphen geen persoonlijke ongelukken voor. ……
Warnsveld.
De brandweer van Warnsveld begon in de nacht van vrijdag op zaterdag al om drie uur met het omzagen van omver gewaaide bomen. Omstreeks vier uur diezelfde nacht werd de brandweer geroepen naar de molen van Nijendijk aan de Lage Lochemseweg in Warken. De molen was op drift geraakt waardoor het mechanisme roodgloeiend was komen te staan. De familie Nijendijk slaagde er zelf in een begin van brand in de molen te blussen.
Een aantal huizen in Vorden heeft dit weekeinde zonder stroom gezeten als gevolg van de storm. …… “

Geplaatst in Algemene berichten, Warkense Molen.