Vriend of vrijwilliger

Vriend of vrijwilliger (worden) van Stichting Warkense Molen.

Vriend zijn.

De stichting heeft gelukkig een groep met Vrienden en daar zijn we erg blij mee. Mensen die de molen en het bakkerijmuseum een warm hart toedragen; die de molen graag zien draaien en het vuur in de oven brandend houden.

Vriend worden.

Toch zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrienden. Mensen die net als wij onze cultuur-historische monumenten in stand willen houden en in werkende staat met zo veel mogelijk anderen willen delen. En ons daarin financieel willen steunen. Uw jaarlijkse bijdrage als vriend is €17,50 maar meer mag natuurlijk ook.

Word dus vriend van de stichting Warkense Molen als u de stichting een warm hart toedraagt. Of word vriend als uw belangstelling uitgaat naar de molen, de authentieke bakkersoven en het bakkerijmuseum. Of word vriend als u zelf eens wilt meehelpen met meel malen of brood bakken. Neemt u dan s.v.p. contact op met ons. Klik_hier voor contactpagina.

Gezocht: Vrijwilligers voor het bakkerijmuseum.

In het bakkerijmuseum hebben we, naast de warme bakkers, een aantal vrijwilligers. Zij ontvangen de bezoekers, verkopen een kopje koffie, bemensen het nostalgische winkeltje en geven beknopte uitleg over de voorwerpen in het museum. We zijn op zoek naar nog een paar enthousiaste vrijwilligers die af en toe op een zaterdag het museum willen bemensen en bij de Lente Fair een handje willen meehelpen. Wilt u nadere informatie, neem dan telefonisch of via de mail contact op met onze bakker. Klik_hier voor de contactpagina.

Gezocht: Vrijwilligers voor de Lente Fair.

Eenmaal per jaar, in april, organiseert de stichting haar Lente Fair. Wij hopen dan op ongeveer 1500 bezoekers. In april 2013 was het thema en de sfeer van de fair “Anton Pieck”. Alle vrijwilligers en het bestuur waren gekleed in Anton Pieck kleding; zie <Media> voor de foto-vertoningen.

Wij zoeken nog een aantal vrijwilligers voor allerlei voorkomende klussen en klusjes op de Lente Fair. Het streven is om de vrijwilligers voor een deel van de dag in te zetten zodat ze daarna of daarvoor ook nog even kunnen genieten van de sfeer. Als onze Lente Fair en/of het thema u aanspreken, neem dan telefonisch of via de mail contact op. Klik_hier voor de contactpagina.

Belastingaftrek.

De stichting heeft ANBI-status en dus is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. We hebben zelfs de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dat betekent dat particulieren bij de giftenaftrek voor de inkomstenbelasting hun culturele giften met 1,25 mogen vermenigvuldigen. Bijvoorbeeld, een donatie van €20 resulteert dan in een aftrek van €25. Vermenigvuldigen mag over maximaal €5.000 aan giften; men heeft dan € 1.250 extra aan aftrek.

Een onderneming die onder de vennootschapsbelasting valt, mag zelfs de factor 1,5 toepassen bij giften aan een culturele ANBI. Ook hier mag dat over maximaal €5.000 aan giften; de onderneming heeft dan €2.500 extra aan aftrek.

Het bankrekeningnummer voor uw jaarlijkse bijdrage als vriend is NL87RABO0148189075.

Ook u kunt ons helpen de molen draaiend

en het vuur in de oven brandend te houden

door VRIEND te worden van Stichting Warkense Molen.